Info meeting new stage for experiment, exchange and encounter

english info below

Zondag 20 nov 14:00-17:00, Pieter Nieuwlandstraat 93-95, 1093 XN Amsterdam

Op de plek waar onze krakersgemeenschap al tientallen jaar actief is, bouwen wij de eerste nieuwgebouwde en permanente woon-werkbroedplaats in collectief en ongedeeld eigendom. Dat betekent: huren tegen niet meer dan de kostprijs, DIY zelfbeheer, geen winstspeculatie op de waardestijging. Onder de initiatiefnemers van dit nieuwe gebouw zijn er velen die als maker, technicus, ontwerper, bouwer, liefhebber of curator verbonden zijn aan de podiumkunsten. We zien dat oefenruimtes vooral voor onafhankelijke podiumkunstenaars schaars en vaak duur zijn. De toegang tot presentatieruimtes is vaak ook niet in handen van de makers zelf, maar van poortwachters met hun eigen agenda, ambities, beleid en esthetiek. Daarom willen we op de begane grond ruimte maken voor een samen te vormen zelf-georganiseerd collectief van podiumkunstenaars, gezelschappen, culinaire storytellers en/of sociale cateraars en/of andere partners.

Lees hier onze volledige oproep: https://bajesdorp.nl/gezocht-gedreven-podiumkunstenaars-educatiemakers-gezelschappen-sociale-cateraars-en-culinaire-storytellers-en-andere-partners/

Heb je interesse en wil je meer te weten komen over wat we op de begane grond willen gaan realiseren? Kom dan zondag 20 nov 14:00 naar de NieuwLand (Pieter Nieuwlandstraat 93-95, 1093 XN Amsterdam) voor meer informatie.

ENGLISH:

Sunday 20th of nov 14:00-17:00, Pieter Nieuwlandstraat 93-95, 1093 XN Amsterdam

On the spot where our squatters-community has been active for dozens of years we will build the first new-built and permanent broedplaats for living and working in undivided and collective ownership. This means: to rent at minimal cost price, DIY self-management, and no profit speculation on value increase. Many of the initiators and future residents of this new building have ties to the performing arts as creators, technicians, designers, builders, afficionados or curators. We see that rehearsal spaces for independent performing artists are scarce and expensive. Also, access to presentation spaces is often not in the practitioner’s hands, but controlled by gatekeepers with their own agendas, ambitions, policies and aesthetics. Therefore, we would like to create a space on the ground floor for a to be founded self-managing collective of performing artists, ensembles, culinary storytellers and/or social caterers and/or other partners. It concerns a small black box theatre, two studios (rehearsal spaces), a public canteen with kitchen and possibly a shared office on the top floor.

Please read our full Open Call via: https://bajesdorp.nl/wanted-passionate/

Are you interested and would you like to know more about what we want to realise on the ground floor? Come sunday the 20th of nov 14:00 to the NieuwLand (Pieter Nieuwlandstraat 93-95, 1093 XN Amsterdam) for more information,