Hoe is Bajesdorp ontstaan

Achter het Amstelstation – aan de Wenckebachweg – ligt Bajesdorp. Voorheen stond hier een pittoresk wijkje met kraakpandjes, waarvan de bewoners zich sterk maken om leegstand tegen te gaan en de buurt bewoonbaar te houden. Nu staat er een tijdelijk dorp en is een nieuw gebouw voor deze idealisten in voorbereiding. Hoe is dit allemaal begonnen?

2019

September 2019 wordt de rest van het dorp gesloopt. Een deel van de bewoners bouwt een tijdelijk dorp, om in te wonen terwijl we aan Het Nieuwe Bajesdorp werken.

December 2018 wordt de lange rij huizen gesloopt. Ons buurtcentrum De Muiterij verhuisd naar de voormalige directeursvilla.

In de zomer van 2015 maakt Vereniging Bajesdorp haar aankoopinteresse officieel kenbaar aan het Rijksvastgoedbedrijf en presenteert haar toekomstplannen.

Op 7 september 2013 viert Bajesdorp haar 10 jarig bestaan met het zevende festival.

Na langdurige leegstand worden op 7 september 2003 vier woningen succesvol gekraakt en in gebruik genomen.

Met de opening van de Bijlmerbajes in 1978 namen de eerste justitiemedewerkers hun intrek in de cipiershuizen.

1978

Verdere details

Nadat eind jaren negentig een aantal woningen leeg kwam te staan, en duidelijk werd dat de PI niet van plan was om de woningen te laten bewonen, werden in 2003 de eerste vier woningen gekraakt.

Drie verdere panden worden gekraakt nadat deze door het gedwongen vertrek van huurders lange tijd leeg blijven staan. Op dat moment wonen er nog enkele huurders in het dorp, die zich er hard voor maken dat de leegstaande woonhuizen weer bewoond zullen worden. Tevergeefs, aan hun wens wordt geen gehoor gegeven.

Omstreeks het eerste gedwongen vertrek van huurders wordt het huis aan de Wenckebachweg nr 14 in gebruik genomen door een dienst voor bedrijfshulpverlening (BHV) en een fysiotherapeut. De fysiotherapeut is na enige tijd weer gedwongen te vertrekken, omdat de activiteiten niet vallen onder de in het bestemmingsplan.

De huizen met nrs 28, 30 en 32 staan dan al enige tijd leeg en worden omstreeks 2004 in gebruik genomen als kantoorruimte. De administratieve afdeling van de PI verhuist echter naar Almere. Na enkele maanden leegstand wordt er een antikraker in 3 huizen (!) gezet. Kwestie van wat muurtjes doorbreken.

In het jaar 2004 komt door vertrek van een tijdelijke huurder huis nr 22 leeg te staan. De laatste activiteiten worden door omwonenden gezien in de zomer van 2007.

1978 - 2019

Een terugblik in de tijd
timeline_pre_loader

1978

Op 7 maart wordt de Penitentiaire Inrichting Amsterdam Over-Amstel, beter bekend onder de naam Bijlmerbajes in gebruik genomen.

1978

Op 29 december geeft Herman Brood met zijn Wild Romance een legendarisch concert in de vrouwentoren van de Bijlmerbajes

1979

Op 5 maart wordt de Bijlmerbajes officieel geopend.

2010

Op 1 oktober treedt het kraakverbod in werking.

2011

Op 18 maart wordt Vereniging Bajesdorp opgericht.

2014

Op 21 oktober bezoekt voor het eerst een officiƫle delegatie van het Rijksvastgoedbedrijf Bajesdorp voor een kennismakingsgesprek.

2015

Op 22 april wordt huisnummer 20 als buurtcentrum ‘de Muiterij’ in gebruik genomen.

2015

Op 2 mei vond de eerste open dag van de Bajestuin plaats.

2015

Op 4 mei deelt Vereniging Bajesdorp aan het Rijksvastgoedbedrijf officieel mee het gebied en de huizen te willen kopen.

2015

Op 13 augustus presenteerde Vereniging Bajesdorp op uitnodiging van het Rijksvastgoedbedrijf haar toekomstvisie en -plannen.

2016

In Juni sluit onze naamgever, de Bijlmerbajes, als gevangenis.

2016- 2017

Tussen augustus 2016 en december 2017 doet de (nu voormalige) Bijlmerbajes dienst als AZC. Een deel van onze nieuwe buren doet mee met de activiteiten in het dorp, zoals het taalcafe.

2018

In september sluiten Bajesdorp en AM een intentieovereenkomst: Bajesdorp kan het stuk grond rond de voormalige directeursvilla kopen.

2018

In december wordt de lange rij huizen (inclusief de oude Muiterij) gesloopt.

2019

In september wordt Bajesdorp leeg achter gelaten en wordt begonnen met de sloop. Een deel van de bewoners bouwt een tijdelijk dorp op het perceel van het toekomstige Nieuwe Bajesdorp.