Brochure december 2020 Nederlands

Brochure december 2020 Deutsch

Brochure december 2020 English

Obligatiereglement

Anleiheplan (Deutsch)

Financieringsplan en exploitatie overzicht (maart 2022)

Aktualisierten Finanzierungs- und Bewirtschaftungsplan ansehen (maart 2022)

Definitief Ontwerp (op aanvraag beschikbaar)

Visiedocument Broedplaatsen (op aanvraag beschikbaar)

Statuten Gebruikersvereniging en Vastgoedverenging (samen met VrijCoop) (op aanvraag beschikbaar, ook in het Duits, Engels zijn we mee bezig)