New stage for experiment, exchange and encounter

GEZOCHT: gedreven (podium)kunstenaars, educatiemakers, gezelschappen, sociale cateraars en culinaire storytellers, en andere partners

VOOR: theater + studio’s + sociale cultuur-cantina + gedeeld kantoor

in nieuwbouw-broedplaats Bajesdorp

reacties naar meedoen@bajesdorp.nl

Op de plek waar onze krakersgemeenschap al tientallen jaar actief is, bouwen wij de eerste nieuwgebouwde en permanente woon-werkbroedplaats in collectief en ongedeeld eigendom. Dat betekent: huren tegen niet meer dan de kostprijs, DIY zelfbeheer, geen winstspeculatie op de waardestijging.

De bouw start eind 2022, en het pand wordt eind 2023/begin 2024 casco opgeleverd. Het gebouw zal bestaan uit vier verdiepingen, waaronder een begane grond met een black box, studio’s en een sociale kantine waarvoor deze Open Oproep wordt uitgeschreven. Op de eerste, tweede en derde verdieping zal een groep van ongeveer twintig mensen wonen. De locatie is vlak bij de A10, niet ver van treinstation Amstel en metrostation Spaklerweg en Overamstel. Zie voor meer info over het hele project: https://vrijkoop.bajesdorp.nl.

Voor wie en waarom?

Onder de initiatiefnemers van dit nieuwe gebouw zijn er velen die als maker, technicus, ontwerper, bouwer, liefhebber of curator verbonden zijn aan de podiumkunsten. We zien dat oefenruimtes vooral voor onafhankelijke podiumkunstenaars schaars en vaak duur zijn. De toegang tot presentatieruimtes is vaak ook niet in handen van de makers zelf, maar van poortwachters met hun eigen agenda, ambities, beleid en esthetiek.

Daarom willen we op de begane grond ruimte maken voor een samen te vormen zelf-georganiseerd collectief van podiumkunstenaars, gezelschappen, culinaire storytellers en/of sociale cateraars en/of andere partners.

Qua ruimte gaat het om een black box theater, twee (oefen)studio’s, een cantina + keuken, en eventueel een gedeeld kantoor op de 3e verdieping. Het concept werken we graag samen verder uit. Maar we hebben al wel een aantal waarden en ideeën van waaruit we willen gaan werken:

 • Ruimte voor repeteren, experimenteren, workshops, work-in-progress, concerten en performances/voorstellingen
 • Zelf-georganiseerd collectief
  Het hele project van Bajesdorp is zelf-georganiseerd, dus dit willen we ook graag terugzien op de begane grond. Door samen ruimtes te delen en te managen krijg je ook als onafhankelijk podiumkunstenaar meer voor elkaar dan in je eentje. Je deelt dan niet alleen kosten, maar ook netwerken, contacten, ideeën, inzichten, en er kunnen samenwerkingen ontstaan, of bijvoorbeeld apparatuur.
 • Solidariteit en kruisbestuiving
  De te vormen constructie biedt ruimte aan een diversiteit van meer en minder gevestigde makers, vanuit verschillende disciplines, tradities en culturen met nieuwsgierigheid naar elkaar. Zij maken elkaars praktijk mogelijk, in een verdeling van verantwoordelijkheden naar draagkracht.
 • Balans tussen publiek karakter en behoefte om in veilige beslotenheid te werken; en balans tussen regelmaat in het programma en last minute spontaniteit
  Het streven is om de sociale kantine, en waar mogelijk de studioruimtes en de black-box, op de begane grond open te stellen voor het publiek, zodat buren en andere Amsterdammers worden uitgenodigd voor een kopje koffie, kunnen deelnemen aan een workshop of een try-out voorstelling kunnen zien. Tegelijkertijd moeten de repetitieruimtes ruimte bieden aan experimenten en oefeningen die slechts in beperkte groep en in beslotenheid plaatsvinden.

Planning

We zijn op zoek naar mensen en partijen die mee willen denken, dromen en zeker ook: doen. We willen in november en december 2022 zo veel mogelijk mensen ontmoeten, en in januari en februari 2023 daar samen een collectief van smeden. Vanaf dan werken we samen toe naar de oplevering van het gebouw. De planning is nu dat het in september 2023 casco wordt opgeleverd, waarna we het in 3 maanden samen afbouwen.

Coöperatieve vereniging

We hebben een schets van een model, waarin de gebruikers van de begane grond een (coöperatieve) vereniging vormen, met verschillende gradatie/vormen van lidmaatschap, passend bij verschillende behoeftes en draagkracht. Maar we staan open voor andere vormen, en die werken we graag samen met de eerste gebruikers van de begane grond verder uit.

Kosten & exploitatie

De kale huurkosten zullen – op basis van onze huidige inschatting van de bouwkosten en exploitatie – voor de twee (repetitie)studio’s en de blackbox zaal circa 2300 euro (ex BTW) per maand, en voor de gedeelde kantoorruimte €700 (ex BTW) per maand zijn. De cafe-cantina rond 750 euro (ex BTW) per maand. Idealiter wordt dit 1 totaalplaatje. Hier zullen dan nog kosten bovenop komen voor de inrichting van de ruimtes, en vaste lasten als elektriciteit, water en warmte.

Wij stellen ons voor dat de kunstenaars zich aansluiten bij ons begane grond collectief om samen een lidmaatschapsmodel te ontwikkelen dat voorziet in een solidaire manier om die kosten te delen. We hebben hiervoor al een model ontwikkeld, geïnspireerd op het muzikantencollectief Splendor – bedankt! – maar we staan open voor aanpassingen en veranderingen volgens de behoeften en ideeën van de kunstenaars die zich bij ons aansluiten.

Connectie met de cantina

Het idee is om hier een café-achtige ruimte van te maken met een bar, waar ook wat gegeten kan worden. Officieel krijgt dit de functie van ondersteunende horeca. We maken graag kennis met sociale cateraars en/of creatieve chefs (x/v/m), die in hun bedrijfsvoering aansluiten bij de waarden van Bajesdorp.

De ruimte

Het huidige ontwerp voor de begane grond is hieronder te zien. Alle ruimtes zijn 4,7 m hoog, en zijn rolstoel-toegankelijk.

 • De blackbox van ca. 60 m2. Rechtsonder op de tekening. Deze ruimte willen we voorzien van een goed geluid- en lichtsysteem om podium-situaties op een flexibele manier te kunnen creëren. We voorzien ook een kleine tribune voor publiek (drie rijen) die ook afgebouwd kan worden als deze niet nodig is.
 • Een oefenruimte van ca. 36 m2. Linksboven op de tekening. Deze ruimte opent naar de tuin van de kavel toe. De deuren kunnen geopend worden, zodat er ook een verbinding met de tuin kan worden gemaakt. Deze ruimte is ook door flexibele wanddelen te openen naar de kantine op de begane grond.
 • De cantina van ca. 37 m2 verbindt de drie ruimtes. Hier is een bar, een extra keuken van 7 m2 om te koken.
 • Er is een entreehal van ca. 13,4 m2 die de ruimtes vanaf de wegkant toegankelijk maakt. Dit is een publieksingang.
 • Er zijn gemeenschappelijke toiletten, waarvan er één toegankelijk is voor rolstoelgebruikers.
 • Op de derde verdieping van het gebouw bevindt zich nog een collectieve studioruimte die kan worden gebruikt voor repetities en een klein kantoor voor het collectief, maar die niet geschikt is voor openbare evenementen.

Verbinding met de de rest van het gebouw, de buurt en de groene ruimten rond het gebouw

Het gebouw is in totaal 4 verdiepingen hoog. Op de andere etages wordt gewoond, en er zijn ook ateliers van andere kunstenaars. Soms komen hier ook woningen en/of ateliers vrij.

Wie er nu gaan wonen en werken kan je zien op https://bajesdorp.nl/mensen.

Aan de oostkant is de bestaande Bajestuin, een kavel in bruikleen, op de grens van Amsterdam en Ouder-Amstel, die geheel door vrijwilligers wordt gerund.

Aan de westkant van het gebouw is een grote tuin tot aan het spoor, die deel uit maakt van de kavel van Het Nieuwe Bajesdorp. Dit zal bestaan uit een voedselbos, maar er zal ook een klein open podium zijn voor performances in de buitenlucht.

Naast deze tuin is een middelbare school. Het gebouw zelf kijkt uit op een park en rechts daarvan een flat met woningen.

Aan de zuidkant van het gebouw is een bedrijventerrein met verschillende bedrijven, waaronder een muziek- en opnamestudio.

We hopen een plek te bouwen waar de buurt en verschillende scenes van de stad elkaar kunnen ontmoeten en inspireren.

Enthousiast geworden?

Lees onze algemene meedoe-informatie op: https://bajesdorp.nl/meedoen en
schrijf ons op: meedoen@bajesdorp.nl

of zoek ons op op 20 november 14:00 in NieuwLand (Pieter Nieuwlandstraat 93-95).
Meer informatie over dit evenement kun je vinden via: https://bajesdorp.nl/info-meeting-new-stage-for-experiment-exchange-and-encounter/

plattegrond van het gebouw en de tuinen

plattegrond van de begane grondplattegrond van de begane grond

Click here to download the Open Call pdf