“Trouwe buur en voorbeeld voor de maatschapij”

“Bajesdorp betekent voor mij een trouwe buur, een voorbeeld van hoe je mooi kan samenleven, werken, delen, uitwisselen, een voorbeeld voor de maatschappij. Mogelijkheden tot experimenteren en exploreren van verschillende levenswijzen die van pas kunnen zijn met oplossingen van huidige en toekomstige maatschappelijke problemen. Kleinschaligheid is de oplossing van sociale verslommering.”