“It is all in the mix”

“Bajesdorp als kleinschalig tuinwijkje draagt bij aan de diversiteit van dit gebied. Zeker wanneer de gevangenis wordt verkocht, is het belangrijk de mogelijke eenzijdigheid (werken en één soort wonen) te doorbreken. Het kenmerk van Amsterdam is juist de balans van wonen, werken en recreëren.
Op de vraag aan bezoekers van Amsterdam: ‘wat vind u aantrekkelijk in deze stad?’ wordt bijna altijd geantwoord: ‘it is all in the mix‘. En het zijn deze unieke plekken die daar kleur aan geven.”