Hoe is Bajesdorp ontstaan


Nadat eind jaren negentig een aantal woningen door wanbeleid van de Penitentiaire Inrichting leeg kwam te staan en duidelijk werd dat de PI niet van plan is om de woningen te laten bewonen, werden in 2003 de eerste vier woningen gekraakt.

 

2015

In de zomer van 2015 maakt Vereniging Bajesdorp haar aankoopinteresse officieel kenbaar aan het Rijksvastgoedbedrijf en presenteert haar toekomstplannen.

Op 7 september 2013 viert Bajesdorp haar 10 jarig bestaan met het zevende festival.

Na langdurige leegstand worden op 7 september 2003 vier woningen succesvol gekraakt en in gebruik genomen.

Met de opening van de Bijlmerbajes in 1978 namen de eerste justitiemedewerkers hun intrek in de cipiershuizen.

1978

1978 - 2015

Een terugblik in de tijd

timeline_pre_loader

2015

Op 13 augustus presenteerde Vereniging Bajesdorp op uitnodiging van het Rijksvastgoedbedrijf haar toekomstvisie en -plannen.

2015

Op 1 juli bezocht een officiële delegatie  van de Rijksgebouwendienst Bajesdorp voor een een toekomstverkennend gesprek.

2015

Op 4 mei deelt Vereniging Bajesdorp aan het Rijksvastgoedbedrijf officieel mee het gebied en de huizen te willen kopen.

2015

Op 2 mei vond de eerste open dag van de Bajestuin plaats.

2015

Op 22 april wordt huisnummer 20 als buurtcentrum in gebruik genomen.

2015

Op 23 januari vindt de eerste nieuwjaarsreceptie van Vereniging Bajesdorp plaats.

2014

Op 21 oktober bezoekt voor het eerst een officiële delegatie van het Rijksvastgoedbedrijf Bajesdorp voor een kennismakingsgesprek.

2010

Op 1 oktober treedt het kraakverbod in werking.

1979

Op 5 maart wordt de Bijlmerbajes officieel geopend.

1978

Op 29 december geeft Herman Brood met zijn Wild Romance een legendarisch concert in de vrouwentoren van de Bijlmerbajes

1978

Op 7 maart wordt de Penitentiaire Inrichting Amsterdam Over-Amstel, beter bekend onder de naam Bijlmerbajes in gebruik genomen.

Achter het Amstelstation, aan de Wenckebachweg, verscholen achter de torens van de gevangenis ligt Bajesdorp. Maar liefst 8 kraakpandjes staan bij elkaar in een pittoresk wijkje, waarvan de bewoners zich sterk maken om leegstand tegen te gaan en de buurt bewoonbaar te houden. Hoe is dit allemaal ontstaan?

Omtrent het jaar 2002 besluit de dan zittende directeur van de Bijlmerbajes (PI) dat in het kader van de nieuwbouwplannen van de PI in Zaandam, de dienstwoningen van de PI ontruimd moeten worden. De medewerkers van de bajes die de woningen huren worden elders ondergebracht. Uit het merendeel van de dienstwoningen die leeg achter blijven, worden cruciale onderdelen als electrische voorzieningen en gesloopt.

Een jaar later, als blijkt dat de directeur van de PI zich bezig houdt met frauduleuze zaken en wordt vervangen, lijkt er weinig over te zijn van de ambitieuze nieuwbouwplannen. Als duidelijk wordt dat de bajes niet van plan is om de woningen door medewerkers te laten bewonen, worden vier van de woningen gekraakt.

Nadat ook andere woningen door het gedwongen vertrek van huurders gedurende lange tijd leeg blijven staan, worden nog drie panden gekraakt. Op dat moment wonen er nog enkele huurders, die zich er hard voor maken dat de woonhuizen weer bewoond zullen worden. Tevergeefs, aan hun wens wordt geen gehoor gegeven, door de Bijlmerbajes noch door eigenaar De Domeinen.

Verdere details

Omstreeks het eerste gedwongen vertrek van huurders wordt het huis aan de Wenckebachweg nr 14 in gebruik genomen door een dienst ter behoeve van bedrijfshulpverlening, hierna te noemen BHV, en een fysiotherapeut. Met name in een in de tuin geplaatste container wordt geoefend met brandblussers. De fysiotherapeut is na enige tijd gedwongen te vertrekken om dat men van mening is dat zijn activiteiten niet vallen onder de in het bestemmingsplan genoemde bestemming van de dienstwoningen. Waarom de activiteiten van de BHV die eveneens niet onder de bedoelde bestemming lijken te vallen, niet gestaakt worden, blijft onbekend.

De huizen met nrs 28, 30 en 32 staan dan al enige tijd leeg, worden tijdelijk beheerd door een antikraakbedrijf, en omstreeks 2004 in gebruik genomen als kantoorruimte. De administratieve afdeling van de PI verhuist echter naar Almere. Na enkele maanden leegstand wordt er een antikraker in 3 huizen (!) gezet. Kwestie van wat muurtjes doorbreken.

Illegaal gebruik door de bajes

In het jaar 2004 komt door vertrek van een tijdelijke huurder huis nr 22 leeg te staan. In het pand vinden af en toe oefeningen met brandblussers plaats, hoewel het overgrote deel van de BHV activiteiten in en rondom nr 14 plaats blijft vinden. Omwonenden meldden dat huis nr 22 van binnen volledig zwartgeblakerd is. Om nog onbekende redenen worden de activiteiten van de BHV bij zowel nr 14 als nr 22 verplaatst naar buiten. De laatste activiteiten worden door omwonenden voor het laatst gezien in de zomer van 2007.

De PI gaat hier geheel buiten het boekje. Ander gebruik dan bewoning mag niet plaats vinden gezien het bestemmingsplan ondubbelzinnig aangeeft dat alle woningen in dit deel van de straat enkel bedoeld zijn voor bewoning en er dus geenszins andere activiteiten dan bewoning mogen plaatsvinden.

Naast het illegaal gebruiken van de woningen vertoont de eigenaar een duidelijk patroon: het langdurig leeg laten staan van de voormalige dienstwoningen in Bajesdorp.

De reden hiervoor is waarschijnlijk de vernieuwingsplannen van de gemeente. Voor de Weespertrekvaart-driehoek (waar de Hell’s Angels ook onder vallen) wordt een stedelijke ontwikkelingsplan gemaakt, waarbij de woningen genomineerd zijn om te verdwijnen voor nieuwbouw.