Logo by Maia Matches

NL: Amsterdam, 6 maart 2022

Bajesdorp mag gaan bouwen!

Bajesdorp, zoals je misschien weet, was een dorpje met gekraakte cipierswoningen, een festival en elke week voku’s in het buurtcentrum de Muiterij. Twee jaar geleden is alles helaas gesloopt, maar we hebben met de projectleider van de wijk weten uit te onderhandelen dat wij een heel klein stukje wijk mochten kopen (de gemeente gaat dit kopen en wij in erfpacht nemen) om vervolgens daar een permanente broedplaats te creeeren.

Ons pand zal gerealiseerd worden voor kunstenaars en activisten, met atelierruimtes, sociale huurwoningen, een klein theaterzaaltje, een kantine en studio’s. Daarnaast hebben we twee natuurtuinen. In onze toren hopen we een klein stukje post-kapitalische, duurzame, inclusieve, naar buiten gerichte gemeenschap te kunnen vormen. Onze groep bestaat uit kunstenaars, oud-krakers, theatermakers, muzikanten, programmamakers en 2 kleine kinderen. Doordat we ervoor hebben gezorgd dat ons pand nooit verkocht kan worden, zorgen we er voor dat we een permanente broedplaats zijn, iets wat uniek is in een stad als Amsterdam waar alles aan de hoogste bieder verkocht wordt en alles maar duurder en duurder wordt. Wij gaan tegen de stroming in!

Begane grond
De plannen voor de begane grond worden steeds duidelijker. Vanaf het begin was het voor ons zelf duidelijk dat de begane grond een openbare functie moest krijgen. Hier willen we een kleine theater ruimte realiseren, waar in uitvoeringen kunnen gehouden en waar concerten en meetings kunnen worden gehouden. Er komt ook een kleine openbare kantine met een bar en een terras waarop we jullie allemaal welkom zullen heten. Twee studio’s kunnen worden gehuurd voor repetities of door groepen mensen voor vergaderingen, workshops, etc. Op dit moment zijn we druk met het vormen van een groep kunstenaars die collectief en duurzaam de faciliteiten op de begane grond willen uitbaten.

Omgevingsvergunning
En nu hebben we 25 februari j.l. te horen gekregen dat de gemeente instemt met al onze wilde plannen en dat we de vergunning om te mogen bouwen hebben ontvangen! Dit is echt een mijlpijl voor ons project, waar we heel erg blij mee zijn. Wel zijn we er nog niet helemaal. Om nog voor de zomer te kunnen beginnen met bouwen moeten we het laatste stukje van de financiering rond krijgen.

Financiering
Ondanks dat de prijzen van bouwmaterialen het afgelopen jaar gestegen zijn is het ons gelukt om een aannemer te vinden die voor ons de toren wil bouwen. De kosten zijn wel hoger uitgevallen dat dat we in eerste instantie hadden begroot. Dit zorgt er voor dat we ook meer bij de bank moeten gaan lenen. Er zijn twee banken waarmee we op dit moment aan het onderhandelen zijn: de Duitse GLS bank (een duurzame bank uit Duitsland) en de Rabobank (een wat mindere duurzame bank) Bij de Rabobank moeten we 450.000,- euro aan obligaties verkopen om de hypotheek te kunnen afsluiten. In het geval van de GLS moeten we meer obligaties (570.000,- euro aan obligaties) en meer eigen vermogen (50.000 euro extra) meenemen. De keuze voor de bank is nog niet gemaakt (hopen we wel snel te kunnen maken), maar we hebben in beide gevallen nog obligaties die moeten worden verkocht.

Obligatieverkoop
Maar hoe werkt dat precies met die obligaties? Je koopt een of meerdere obligatie’s (per stuk zijn ze EU250) en na 15 of 20 jaar krijg je het volledige bedrag terug. In de tussentijd krijg je elk jaar een klein percentage rente. De rente is hoger dan dat je op dit moment van je bank krijgt en je investeert ook nog eens in de stad een klein beetje minder commercieel te maken.

Op dit moment hebben we ongeveer EU422.000,- (06.03.22) aan obligaties verkocht en zijn dus al een aardig eind op weg. Maar over 7 weken moeten we aan de gemeente kunnen laten zien dat we financien op orde hebben en kunnen dus nu alle solidariteit gebruiken. Alle beetjes helpen op dit moment.

Mocht je hier meer over willen lezen ga dan naar: http://vrijkoop.bajesdorp.nl/
De obligaties zijn te koop via: https://vrijkoop.bajesdorp.nl/winkel/
Ons leuke filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=ZlYGdxbea3w

Update financieringsplan en exploitatie maart 2022

Liefs, Bajesdorp


DU: 6 Marz 2022

Bajesdorp darf bauen!

Wie du wahrscheinlich weißt, war Bajesdorp früher ein Dorf von Hausbesetzern auf dem Gelände des ehemaligen Amsterdamer Gefängnisses, in dem jährlich ein großes Festival organisiert wurde und wöchentlich VoKüs mit Musik im Gemeinschaftshaus „Die Meuterei“ stattfanden. Vor zwei Jahren ist dann leider alles abgerissen worden. Wir haben aber mit dem Projektentwickler des Stadtteils „Bajeskwartier“ verhandelt und dürfen auf dem Stück Land, auf dem die Meuterei früher stand, ein permanentes Wohnprojekt mit Ateliers realisieren.

Unser neues Gebäude wird aus Sozialwohnungen und Ateliers bestehen, sowie aus einem kleinen Theater, einer Kantine, zwei Proberäumen und zwei großen, bio-dynamischen Gärten. Wir hoffen mit diesem Wohnprojekt ein Stück weit zu einer inklusiveren, nachhaltigeren und weniger kommerziellen Gesellschaft beizutragen. Derzeit besteht unsere Gruppe aus bildenden Künstler*innen, ehemaligen Hausbesetzer*innen, Theatermacher*innen, Musikant*innen, Kurator*innen und zwei kleinen Kindern. Dadurch dass wir dafür gesorgt haben, dass unser Gebäude niemals verkauft werden kann, sorgen wir dafür, dass das Gebäude ein permanenter Ort für künstlerische und aktivistische Begegnungen bleibt. Dies ist in Amsterdam, wo die Mietpreise derzeit explodieren und Grundstücke schnell die Besitzerin wechseln, eher die Ausnahme. Wir bieten also dem kapitalistischen Wohnungsmarkt die Stirn!

Das Erdgeschoss – ein Ort der Begegnung
Die Planung für das Erdgeschoss geht in die nächste Phase. Von Anfang an, war uns klar, dass das Erdgeschoss eine öffentliche Funktion bekommen soll: hier bauen wir ein kleines Theater, in dem Theatervorstellungen gezeigt werden können, Konzerte stattfinden sollen oder das für Versammlungen und Veranstaltungen gemietet werden kann. Neben dem Theater bauen wir auch noch eine kleine Kantine mit Bar und Terrasse, auf der wir hoffentlich viele von euch im nächsten Sommer begrüßen werden können. Die zwei Studio-Räume des Erdgeschosses sollen als Proberäume oder Ateliers vermietet werden. Derzeit sind wir damit beschäftigt, ein Kollektiv von Künstler*innen und Aktivist*innen zu formen, das die tägliche Leitung des Erdgeschosses übernehmen kann.

Baugenehmigung
Jetzt haben wir es schwarz auf weiß: die Baugenehmigung ist da! Am 25. Februar hat uns die Stadt wissen lassen, dass wir tatsächlich bauen dürfen. Das ist ein riesen Schritt für unser Projekt, über den wir uns immens freuen. Aber es steht noch eine Menge Arbeit vor uns: um noch vor dem Sommer mit dem Bau beginnen zu können, müssen wir noch die letzten Feinheiten unseres Finanzierungsplan umsetzen.
Finanzierung

Trotz des enormen Preisanstiegs für Baumaterialien im letzten Jahr ist es uns gelungen, ein Bauunternehmen zu finden, das unser Gebäude realisieren will. Allerdings sind die Kosten viel höher als wir ursprünglich gedacht hatten. Das bedeutet, dass wir auch mehr Geld bei der Bank leihen müssen. Momentan sind wir mit zwei Banken im Gespräch: die GLS Bank (eine nachhaltige, kooperative Bank aus Deutschland) und die Rabobank (eine etwas weniger nachhaltige, ehemals kooperative Bank aus den Niederlanden). Bei der Rabobank müssen wir 450.000€ in Anleihen verkaufen, um eine Hypothek abschließen zu können. Bei der GLS Bank sind es 570.00€ in Anleihen plus ein extra Eigenvermögen von 50.000€. Wir haben die finale Entscheidung für eine der zwei Banken noch nicht getroffen, müssen aber sowieso noch eine ganze Menge Anleihen verkauft bekommen.

Anleihenverkauf
Wie funktioniert der Anleihenkauf? Du kannst eine oder mehrere Anleihen von uns kaufen (per Stück kosten die 250€) und nach 15 bzw. 20 Jahren bekommst du die vollständige Summe wieder zurück. Zwischendurch bekommst du von uns Zinsen ausgezahlt. Die Zinsen, die wir auszahlen, sind momentan höher als die, die du von deiner Bank bekommst. Es lohnt sich also finanziell für dich bei uns Anleihen zu kaufen, zumal du auch noch dein Geld in ein nachhaltiges und soziales Projekt investierst.

Momentan haben wir bereits 422.00€ (06.03.22) an Anleihen verkauft und sind also auf einem guten Weg. Allerdings müssen wir innerhalb der nächsten 6 Wochen der Stadt Amsterdam beweisen können, dass unsere Finanzierung abgeschlossen ist. Deshalb brauchen wir jetzt Unterstützung und freuen uns über jeden Euro, der uns dabei hilft, das Projekt zu realisieren.

Falls du noch mehr Fragen hast oder etwas nachlesen willst, kannst du unsere Website besuchen: http://vrijkoop.bajesdorp.nl/ (auf niederländisch)
Eine brochure auf Deutsch findest du hier: https://deutsch.bajesdorp.nl/
Die Anleihen kann man hier kaufen: https://vrijkoop.bajesdorp.nl/winkel
Oder du schreibst eine Email an: info@bajesdorp.nl
Ein Video über unser Projekt gibt es hier zu sehen: https://promo.bajesdorp.nl
Update Finanzen und Betrieb (auf niederländisch) https://bajesdorp.nl/wordpress/wp-content/uploads/2022/03/Update-financieringsplan-en-exploitatie-maart-2022.pdf

Mit solidarischen Grüßen Bajesdorps


ENG: Amsterdam, 6th of March 2022

Bajesdorp can (almost) start building!

As you might already know, Bajesdorp was once a small squatters’ village on the terrain of the former Amsterdam prison. Here, we would organize an annual festival and weekly soup kitchens. And then, two years ago, it was demolished. But because we negotiated with the project developer of the new “Bajeskwartier”, we are allowed to realize a new building, a permanent home for artists and activists at the outskirts of Amsterdam.

Our new building will be a mix of ateliers and flats as well as a small theatre, a café, two rehearsal studios and two big bio-dynamic gardens. With this project we hope to add to a more sustainable, more creative, and more social way of living in Amsterdam. At this moment, our group consists of theatre makers, former squatters, musicians, theatre technicians, teachers, film makers, and two little kids. As we made sure that the building can never be sold, the new Bajesdorp offers a permanent home for its inhabitants, which is quite rare in Amsterdam, a city in which real estate mainly functions as an object of speculation.

The ground floor
The ground floor plans are more and more taking shape. From the beginning on it was clear to us, the ground floor needs to have a public function. Here, we want to realize a small theatre space, in which performances can be shown, concerts organized or meetings held. We are also planning a small public café with a bar and a terrace on which we will hopefully soon be able to welcome you all. The two studios can be rented out for rehearsals or community based get-togethers. At the moment we are busy with forming a group of artists that can collectively run and sustainably exploit the ground floor facilities.

Building Permit
It is official: we are allowed to build. On February 25th, we got the good news that the city officially grants us the building permit. This is a huge milestone for us and we are immensely happy about it. But there is still a lot of work ahead of us: in order to start the building process before the summer, we need to finalize our finances.

Finances
Despite the enormous rise in prices for building materials last year, we managed to find a contractor. But the building costs were nevertheless much higher than expected. This means that we need to loan more money from the bank. At the moment we are in negotiations with two banks: the GLS bank (a sustainable bank from Germany) and the Rabobank (a little less sustainable Dutch bank). With the Rabobank we will have to sell 450.000€ in bonds in order to get a mortgage. With the GLS it is 570.000€ in bonds. We haven’t made a final decision on which bank to go with, but will anyways still have to sell a good amount of bonds.

Selling bonds
How does selling bonds work? You can buy one or more bonds (it is 250€ per bond) and after 15 or 20 years (depending on what kind of bonds you bought) you will get the whole sum back. In the meantime we pay you an interest. The interest we pay is at the moment higher than the interest you get from your bank. It might thus be financially interesting for you to buy bonds from us, plus you would invest your money in a social and sustainable project.

At the moment we have sold 422.000€ (06.03.22) in bonds and are close to the finish line. But we have only six more weeks to finalize our finances and therefore need all the help we can get. Every bond counts!

If you have any further questions for us or want to read more in Dutch about our project, please visit our website: https://vrijkoop.bajesdorp.nl
You can also find an English brochure of the Website here: https://english.bajesdorp.nl
For buying bonds go here: https://vrijkoop.bajesdorp.nl/winkel (in Dutch)
And here you find our fantastic Bajesdorp video: https://promo.bajesdorp.nl (subtitled in English)

Update on the finance and exploitation in Dutch: Update financieringsplan en exploitatie maart 2022

In solidarity,
Bajesdorp