As an answer to the need for self organized housing several independant groups of Dutch citizens and organizations (Bajesdorp is one of them) have gathered their forces and started up Vrijcoop. In short: this organizations will help you and your livinggroup to become your own housingcooperation. Following the example of the German Mietshäusersyndikat, Vrijcoop will facilitate groups to buy their own house and make it a social rent house, away from the free market. This way affordable housing will be made possible for now and the future, free from the rules of the kapitalist housing market.

This weekend Vrijcoop will open up the the public. On Saturday the 2nd of April they will tell you all about how to housing-cooperate-do-it-yourself. The info evening will take place in Perdu, Amsterdam, from 20:00-21.30h. Entrance is free. You can register by sending an email to info@vrijcoop.org.

More info in Dutch:

Vrijcoop: Solidaire huisvesting volgens het model van het Mietshäusersyndikat.

In Duitsland is het Mietshäusersyndikat een samenwerkingsverband van wooninitiatieven waarbij zelforganisatie en een solidaire economie vooropstaan. Vrijcoop wil dit model omzetten naar de Nederlandse situatie. De woningmarkt staat steeds meer in het teken van privatisering en het verdwijnen van betaalbare huisvesting. Een initiatief van onderop om een uitweg te bieden aan de marktgekte is meer dan ooit nodig.

Zelfgeorganiseerd wonen is in Nederland in opkomst. Omdat betaalbare woningen schaars zijn, zijn steeds meer groepen op zoek naar mogelijkheden om zelf in hun behoefte te voorzien. De Wooncoöperatie is daar een voorbeeld van. Vrijcoop wil coöperatieve initiatieven verbinden met een aantal kernwaarden: Geen privatisering, zelfstandigheid van aangesloten initiatieven en het opbouwen van een solidaire financieringsstructuur.

Maar wat is het Mietshäusersyndikat precies en hoe werkt het? Hoe financieren groepen van het Mietshäusersyndikat hun project? Hoeveel wooninitiatieven doen er aan mee en waarom wil Vrijcoop dit model in Nederland beginnen?

Op zaterdag 2 april 2016 geven leden van het Mietshäusersyndikat uitleg over hun organisatie, is er een vraaggesprek met vier groepen die een syndicaat in Nederland willen en stelt Vrijcoop zich voor.

Programma Infoavond

19:30 Zaal open
20:00 Het Mietshäusersyndikat stelt zich voor
20:30 Waarom een syndicaat? Een vraaggesprek met vier Nederlandse
initiatieven.
20:50 Presentatie Vrijcoop
21:30 Afsluiting

Aanmelden kan via een mail naar info@vrijcoop.org.