UITNODIGING om mee te doen aan het initiatief Amsterdam Fair City, voor een leefbare en sociale stad.
Het eerste half jaar van 2016 is Nederland voorzitter van de Europese Unie. De afsluitende EU-topĀ  zal in juni in Amsterdam gehouden worden. Naar aanleiding hiervan is er vanuit de Europese Unie een ‘Pact van Amsterdam’ in voorbereiding rond stedelijk beleid en betere regelgeving. De focus ligt, nogal eenzijdig, op de toename van economische investeringen. Het pact moet op de top in juni ondertekend worden door de 28 regeringsleiders.
Op het moment dat internationaal de ogen op Amsterdam gericht zijn, gaan we tegenwicht bieden. Wij willen met Fair City een eerlijke stad laten zien waar zaken als diversiteit, milieuvriendelijkheid, betaalbaar wonen, kleinschaligheid, goede sociale voorzieningen, gelijke kansen en een ontspannen sfeer centraal staan. Hierbij kijken we ook naar ervaringen die zijn opgedaan in andere Europese steden zoals Barcelona en Londen.
Fair City is een paraplu voor initiatieven, organisaties en personen die zich met allerlei stedelijke problemen in Amsterdam bezig houden: van (buurt)actiegroepen en huurdersverenigingen tot milieuclubs en studentenbewegingen, maar ook (organisaties van) daklozen en vluchtelingen …”
(bron: website Fair City Amsterdam)

Meer info zie website en facebook.