“De Commissie Ateliers en Woonwerkpanden Amsterdam bestaat tien jaar. Tien jaar visiedocumenten beoordelen en kunstenaars toetsen, tien jaar in gesprek met Bureau Broedplaatsen over woon- en werkplekken voor creatieven in de stad. Dit moment willen we gebruiken om vooruit te kijken. Amsterdam groeit, de druk is hoog. Oude panden raken op, kunstenaars worden uit de stad verdreven door de hoge huurprijzen. Waar de kraaktijd en de crisis ruimte boden voor experiment, blijkt de hoogconjunctuur weerbarstig. Tegelijk voelt iedereen de noodzaak om te werken aan een inclusieve stad met gemengde wijken. Er moeten nieuwe manieren gevonden worden om ruimte te bieden aan kunstenaars, aan makers, om te werken en om te wonen.

We richten ons in dit magazine op het maken van broedplaatsen in nieuwbouw. De gemeente Amsterdam schrijft tegenwoordig broedplaatsen voor aan partijen die op gemeentegrond nieuwbouwprojecten realiseren. Dat is een mooie manier om ook op de dure plekken van de stad ruimte te bieden voor kunstenaars. Want voor het behouden van creatieven in de stad zal er zowel betaalbare werk- als woonruimte moeten worden gerealiseerd, bij voorkeur in combinatie. In gesprek met ontwikkelaars,
kunstenaars, broedplaatsontwikkelaars en beschouwers zien we dat ieder zijn eigen manier van kijken en van werken heeft. Samenwerking tussen partijen is essentieel. Ontwikkelaars weten alles van vastgoed, maar weten onvoldoende hoe je een community bouwt. Kunstenaars weten wat voor ruimte ze nodig hebben, maar zijn geen vastgoedontwikkelaars. De belangrijkste les van alle gesprekken die we hebben gevoerd is dat we elkaar nodig hebben om een succesvolle broedplaats te maken en in stand te houden. Ruimte delen is daarom het motto van het magazine: niet alleen fysieke ruimte,
maar ook denkruimte. De commissie zelf is een mix van kunstenaars, broedplaatsmakers, stedelijke experts. Dat levert regelmatig verhitte discussies op, maar we gaan elkaar wel beter begrijpen. De veelheid aan doelgroepen is de insteek van dit magazine. We hebben de artikelen in dit magazine een kleurcode gegeven die aangeeft welke doelgroep aan het woord is. Lees vooral de artikelen van de andere doelgroep, dan gaan we elkaar beter verstaan en maken we samen de mooiste duurzame woonwerk- en leefgemeenschappen.”     -Tess Broekmans en Nienke Jansen

Magazine: https://assets.amsterdam.nl/publish/pages/427973/magazine_ruimte_delen.pdf