Buren Compost Project

Het tweede seizoen van de Bajestuin is loopt op volle toeren, het voedelbos en de kruidenspiraal zijn af en er wordt goed geoogst.

Om meer groenten voor de bewoners en de buurt te kunnen kweken hebben we veel compost nodig om de aarde vruchtbaar te houden. De bewoners van de Wenckebachweg 12-44 verzamelen daarom hun blad- en groenteafval. Het GFT afval van de Bajesdorpers  is alleen niet genoeg om aan voldoende compost te komen. Daarom zijn we breder gaan denken en hebben onze (nieuwe) buren betrokken bij het project.

Verschillende huishoudens uit o.a. het Amstelkwartier stellen hun GFT afval beschikbaar. In ruil daarvoor krijgen ze een tomatenplant die op het balkon kan groeien.Elke participant ontvang een GFT emmer. Een keer per week komt er iemand van de Bajestuin langs met de bakfiets waar de emmers in geleegd kunnen worden.

Op zaterdag 19 september is iedereen welkom in de Bajestuin bij de feestelijke uitreiking van de emmers. Voor meer informatie zie agenda.

Benodigd materiaal:

  • 30 kleine GFT emmers. (ca. 10L)
  • Materiaal voor een nieuwe, grotere kompostbak met drie vakken.
  • Flyer voor het uitnodigen van de nieuwe buren om mee te doen.
  • Informatie pakket: wat mag er wel en niet in de GFT emmer, waar en wanneer kun je de emmer legen, info over compost en de Bajestuin.

Doel van het project
Genoeg GFT afval hebben om de Bajestuin te kunnen voorzien van voldoende, goede compost.

Bijkomende effecten
Mensen van het Amstelkwartier leren de Bajestuin kennen, en sommigen raken er wellicht bij betrokken.

Het bewustzijn over recycling van afval en het gevoel van participatie groeit bij de deelnemers.

Verbondenheid tussen de bewoners van Bajesdorp en de bewoners van het Amstelkwartier ontstaat,  waardoor wellicht ook andere buurtprojecten uit voortvloeien.

Tijdskader en stappenplan
Op 2 mei hebben we open tuindag in de Bajestuin. De week daarvoor gaan we uitnodigingen bij onze buren in het Amstelkwartier langs brengen. Tegelijk delen we dan een info flyer uit voor het Buren Compost Project.

Midden mei willen we het project starten. De deelnemers worden uitgenodigd voor een kleine opening en informatie bijeenkomst in de tuin. Daar krijgen ze ook hun GFT-emmer en een informatie paket.  Wie niet aanwezig kan zijn, krijgt dit geleverd aan zijn deur.

We willen het project in eerste instantie een half jaar uitvoeren, vanaf midden mei tot midden augustus 2015. Op het einde willen we met de deelnemers en de gemeente het project evalueren en dan beslissen of we het project over nog een periode willen doen, en zo ja met welke aanpassingen etc.

Begroting & ondersteuning
In het bijgevoegde begroting zijn de kosten van het project te zien. We zouden om de kosten te dekken graag de hulp van de gemeente Amsterdam inroepen. En wellicht zijn GFT afval emmers via de gemeente te krijgen?