Vereniging Bajesdorp en de nieuwe eigenaars van het bajesgebied, Bajes Kwartier Ontwikkeling C.V. hebben op 18 september jl. een gezamenlijke intentieovereenkomst getekend, waarin zij het voornemen uitspreken dat Vereniging Bajesdorp een kavel aankoopt om er een broedplaats met woonfunctie te ontwikkelen. Het gaat hierbij om de kavel waarop de voormalige directeursvilla staat, H.J.E. Wenckebachweg 46. De andere huizen van Bajesdorp zullen tussen december 2018 en mei 2019 worden gesloopt, nog alvorens de broedplaats voltooid zal zijn. Gedurende de bouwfase zal er in tijdelijke onderkomens op en rond de kavel worden gewoond en gewerkt. Het buurtcentrum de Muiterij zal ook in de nieuw te bouwen broedplaats een centrale rol spelen.
Ondanks dat onze oorspronkelijk droom van koop en behoud van het huidige Bajesdorp niet is uitgekomen, zijn we blij met de mogelijkheid als functionerende leefgemeenschap onze activiteiten te kunnen voortzetten en doorontwikkelen.

Aan het ondertekenen van de intentieverklaring gingen 7 maanden intensieve onderhandelingen vooraf met onder andere projectontwikkelaar AM, gebieds- en vastgoedontwikkelaar van het Bajes Kwartier. In deze periode hebben wij hard doch rechtvaardig gestreden met als doel dat wij ook in de toekomst in Bajes Kwartier een rol kunnen blijven spelen tegen acceptabele condities.
Zoals iedereen zich kan voorstellen heeft een commerciële investeerder zonder enige buurtbinding compleet andere ideeën over de toekomst van Bajes Kwartier als de kleine alternatieve woongemeenschap die met Bajes Kwartier sociaal en emotioneel zeer verbonden is.
Lang leek het, dat wij als vereniging niet de financiële middelen zouden kunnen opbrengen om een nieuw Bajesdorp met sociale huren en gemeenschapsruimtes te realiseren.
Maar door de vele intensieve gesprekken werden naast de kernwaardes en standpunten ook een grootst mogelijke kleine gemene deler duidelijk en mogen wij nu zeggen, dat beide partijen met steun van de Gemeente Amsterdam tot concessies zijn gekomen die vertaald in de overeenkomst zowel voor AM als voor ons een Win-Win-situatie betekenen. In deze tijd hebben wij met experts over problemen gebrainstormd op welke manier het nieuwe Bajesdorp onder financiële, architectonische aspecten met nadruk op woongemeenschappen gerealiseerd kunnen worden.
Dankzij deze professionele expertise Studio Seven architecten en Urban Resort kunnen we nu beginnen om een realistisch bouwproject te ontwikkelen en de financiering uit te werken. De noodzakelijke subsidies voor deze expertise en studies komen van de provincie Noordholland, waarvoor wij heel dankbaar zijn.
Vanzelfsprekend zijn er nog veel voorwaarden vast te leggen, o.a. Financiering en regelingen van de stad Amsterdam. Het is dus nog niet zeker of wij tot een koopcontract kunnen komen.
De kansen zijn heel groot en wij kunnen nu al zeggen: Het vele jaren werven met veel ‘lobbyarbeit’ heeft daartoe geleid, dat veel mensen ons hebben leren kennen, ons steunen, onze doelen begrijpen en waarderen.