Bajesdorp is de zoveelste bloeiende vrijplaats die wordt bedreigd door uitverkoop van stad Amsterdam. Hoewel de bewoners en gebruikers zich van de beste kant hebben laten zien, uren, dagen en maanden hebben ingezet om politici en projectontwikkelaars te overtuigen dat steen en geld nog geen wijk of stad maken, zal het dorp zonder drastische maatregelen door staat en kapitaal onder de voet worden gelopen. Bajesdorp voert ADEV 2016 aan en met ADEV 2016 roepen wij de betrokken partijen, maar vooral wethouder Eric van der Burg, op om zich voor het behoud van Bajesdorp in te zetten en de legaliseringsplannen serieus te nemen.

Het succes van Amsterdam teert op de creativiteit, de subversiviteit, de dwarsheid van het verleden. Plekken als Bajesdorp en de kraakbewging in het algemeen hebben Amsterdam de sfeer gegeven waar de stad nu zijn populariteit aan te danken heeft. De muziek, de feesten zijn onstaan vanuit de underground. Ondanks de grootsheid van het ADE zijn belangrijke muzikale stromingen niet vertegenwoordigd. Daarom brengen we de onderground naar de straat en laten we horen wat we te bieden hebben.

We dansen voor een divers, gastvrij, tolerant en betaalbaar Amsterdam. Met ADEV 2016 willen we aandacht trekken voor de steeds schrijnendere uitverkoop van deze Stad. De bestuurders lijken enkel nog oog te hebben voor het opollijsten van buurten om deze aan de wereld te tonen i.p.v. van ze bereikbaar voor de Amsterdammers te maken. Goed scoren in wereldranglijsten heeft prioriteit boven de betaalbaarheid en leefbaarheid van deze stad. Zelfs voor normaal verdienenden is het zowat onmogelijk om een woning te vinden. Er is op korte termijn een krachtige regulering van de Amsterdamse woningmarkt nodig maar in plaats daarvan is een steeds verdrukkendere liberalisering gaande. Er is op korte termijn veel betaalbare woonruimte nodig maar alle nieuwbouw richt zich op kapitaalkrachtigen. Guess what: We gaan niet wijken voor de rijken!

Bovenal willen we de nieuwkomers en buren van de bajesdorpers welkom heten. ADEV 2016 wijdt de hoofdgeluidswagen aan het verwelkomen van alle nieuwkomers in Nederland: REFUGEES WELCOME –  NO BORDERS – NO NATIONS!