Bajesdorp is de officieuze naam van de (verzameling) cipierswoningen van de Bijlmerbajes. Acht huizen daarvan zijn sinds 2003 gekraakt en hebben zich verenigd met als voornaamste doel de buurt te redden van sluiting en sloop. Wij vormen een eigenzinnige, gemengde gemeenschap aan het randje van Amsterdam-Oost. Bajesdorp bestaat uit een gemixt gezelschap van huurders, krakers, en antikrakers verdeeld over 20 woningen. Drie van de woningen zijn nog door de PI in gebruik.

De bewonersgroep kenmerkt zich door diversiteit,  creativiteit en haar sociale betrokkenheid en engagement. Dat is terug te zien in de aanblik van de straten en huizen, de verschillende nationaliteiten, leeftijden en bezigheden: zo wonen en werken er decorbouwers, vormgevers, muzikanten, zorgmedewerkers, circusartiesten, perma-culturelen, cipiers, theatertechnici, koks, universitaire wetenschappers, een fotograaf en meer. De afgelopen elf jaar hebben wij een gezamenlijke, buurtgerichte, kritische en omgevingsbewuste manier van wonen en werken ontwikkeld. Met elkaar maar ook met de buurt en de stad organiseren we verschillende activiteiten.

 

dit is bajesdorp