Bajesdorp 2020 – Wat gaat er gebeuren?

Er komen 20 tot 25 werk- en woonplekken in de nieuwe broedplaats. Een belangrijk speerpunt van Bajesdorp 2020 is dat de bewoners een community vormen. Samenleven, -wonen en zelfs werken is een belangrijk onderdeel van het plan. In de huidige vrijplaats wonen en werken o.a. creatieven, activisten en ondernemers die samen evenementen organiseren op het gebied van politiek, duurzaamheid, muziek en sport. Dit concept gaat mee naar Bajesdorp 2020. Op het nieuwe terrein zal ruimte zijn voor een combinatie van kleine woongroepen, een aantal 1-persoons woningen, een openbare gezamenlijke ruimte, werkplaatsen en werkplekken voor sociale of creatieve ondernemingen en initiatieven.

Naast het sociale en creatieve karakter van de nieuwe broedplaats, zal duurzaamheid ook een centrale rol spelen. De bedoeling is dat Bajesdorp 2020 zoveel mogelijk circulair en volledig energie-neutraal wordt. Dat laatste betekent dat er niet meer energie in gaat dan eruit, door middel van isolatie, zonnepanelen etc. Afval wordt gescheiden en zoveel mogelijk hergebruikt, zoals in het Buren Compost Project van Bajesdorp en door De Waste Transformers die zich binnenkort op het terrein vestigen. Bajesdorp beoogt een laboratoriumfunctie te vervullen om innovatieve ideeën op het gebied van duurzaamheid te testen, die vervolgens in de rest van de wijk uitgevoerd kunnen worden.

Tijdens de bouwfase van Bajesdorp 2020 zal er in tijdelijke onderkomens op en rond de kavel worden gewoond en gewerkt. De activiteiten in de Muiterij gaan in de tussentijd gewoon door.

Al onze plannen kan je nu volgen onder de sectie Het Nieuwe Bajesdorp.