Bajesdorp 2020

Vereniging Bajesdorp werkt sinds zes jaar aan haar plannen om de vrijplaats te redden van de sloophamer. Tevergeefs, op 1 maart 2018 is het terrein, inclusief de Bijlmerbajes verkocht aan vastgoedontwikkelaar AM onderdeel van Koninklijke BAM Groep. Lees hier het artikel….

Onder de naam Bajeskwartier werkt AM samen met AT Capital, Cairn en de ontwerpers OMA, FABRICations en LOLA Landscape om het terrein te transformeren in een nieuwe woonwijk. De Rijksoverheid en de Gemeente Amsterdam keurden hun transformatieplannen voor de Bijlmerbajes goed. En daarmee de sloop van Bajesdorp.

Een jarenlange strijd om het stukje terrein waar Bajesdorp op staat zelf op te kopen is daarmee ten einde. Toch besloten de Bajesdorpers dat dit niet het einde kon zijn en sinds april 2017 werken ze een plan om een naastgelegen stuk terrein te kopen en daarop een nieuw Bajesdorp te ontwikkelen: Bajesdorp 2020. Op dit moment zijn de onderhandelingen daarover met de nieuwe eigenaar in volle gang. Komende zomer moet er een beslissing komen.

Met Bajesdorp 2020 willen de bewoners een plek creëren, gebaseerd op de principes van het bestaande Bajesdorp: solidair, sociaal, creatief en duurzaam. Ze werden geïnspireerd door het Duitse Mietshäusersyndikat en richtten met nog een aantal woongroepen de Nederlandse variant ervan op: VrijCoop, de eerste solidaire woning-coöperatie in Nederland. Je koopt of bouwt met deze coöperatieve werkwijze een pand(en), waarbij niet de individuen, maar de vereniging of coöperatie de eigenaar wordt. Die heeft vervolgens een veto voor verkoop. In het kort komt het erop neer dat het terrein en de bebouwing niet meer verkocht kan worden. Daarmee is het project definitief van de kapitale markt afgehaald en zolang als het geheel overeind staat, beschikbaar als betaalbare woonruimte op het niveau van sociale huur.

Niet alleen betaalbaarheid is belangrijk voor de Bajesdorpers. Het besef dat het aan onze generatie is om de planeet te behouden, leeft meer dan ooit. De bedoeling is dat Bajesdorp 2020 zoveel mogelijk circulair en volledig energie-neutraal wordt. Dat laatste betekent dat er niet meer energie in gaat dan eruit, door middel van isolatie, zonnepanelen etc. Afval wordt gescheiden en zoveel mogelijk hergebruikt, zoals in het Buren Compost Project van Bajesdorp en door De Waste Transformers die zich binnenkort op het terrein vestigen. Bajesdorp beoogt een laboratoriumfunctie te vervullen om innovatieve ideeën op het gebied van duurzaamheid te testen, die vervolgens in de rest van de wijk uitgevoerd kunnen worden.

Een ander speerpunt is dat de bewoners een community vormen. Samenleven, -wonen en zelfs werken is een belangrijk onderdeel van het plan. In de huidige vrijplaats wonen en werken o.a. creatieven, activisten en ondernemers die samen evenementen organiseren op het gebied van politiek, duurzaamheid, muziek en sport. Dit concept gaat mee naar Bajesdorp 2020. Op het nieuwe terrein zal ruimte zijn voor een combinatie van kleine woongroepen, een aantal 1-persoons woningen, een openbare gezamenlijke ruimte, werkplaatsen en werkplekken voor sociale of creatieve ondernemingen en initiatieven.

Ondertussen is Vereniging Bajesdorp druk bezig met een haalbaarheidsonderzoek en werkt hiervoor samen Urban Resort (projectleiding), Studio Seven (architecten) en Bajes Kwartier / AM. Het haalbaarheidsonderzoek wordt mede mogelijk gemaakt door een subsidiebijdrage vanuit de Provincie Noord-Holland.