Medio 2016 zal de Bijlmerbajes worden gesloten. Plannen met de torens en het gebied eromheen zijn in ontwikkeling. De eigenaar van het gebied (torens+cipierswoningen) is de Rijksdienst voor vastgoed. Vereniging Bajesdorp wil de panden en de grond van hen kopen en is druk bezig dit in concrete plannen uit te werken.

Door het dorp te kopen kunnen wij als kleinschalige woningcorporatie de ruimten verhuren aan onze leden. Naast woon- en werkruimten zijn er ook een aantal publieke functies die we in het plan onderbrengen waar de bewoners uit de omgeving gebruik van kunnen maken. Voorbeelden zijn een sociaal centrum, volkskeuken, workshop-, kantoor- en atelierruimten. En niet te vergeten de Bajestuin! Veel van deze functies zijn in de afgelopen jaren succesvol opgezet.

Het streven is een zo duurzaam mogelijke buurt te ontwikkelen, in een zo groen mogelijke omgeving. Wij zijn ons bewust dat dit (aanzienlijke) investeringen zal vergen. Op dit moment wordt er een plan uitgewerkt in dit thema.
Op eigenzinnige manier zijn wij al jaren bezig met stadsplanning en -ontwikkeling, waar ruimte is voor creativiteit en sociale idealen. Waar de daken zomers in bloei staan door de tuinen die erop zijn gebouwd en er exotische geuren uit de internationale keukens komen. Waar mensen komen om met elkaar en van elkaar te leren zonder commerciële doeleinden. Stadsplanning van onderaf. Geen bedrijventerrein, leegstand of nieuwbouw maar een creatieve hutspot waar eerlijke en lekkere koffie geschonken wordt!

future towers